Wiki-lloff

Welkom op de Wiki-lloff pagina.

Op deze pagina lichten wij de belangrijkste Facilitaire Horeca begrippen toe.

Jaarlijks vastgesteld bedrag betaald aan de cateraar door de opdrachtgever, wordt meestal maandelijks betaald. Dit bedrag compenseert het negatieve exploitatieresultaat.

Ook wel rayonmanager of regiomanager: vertegenwoordiger van de cateraar. Beheert gewoonlijk 10+ contracten en 25+ locaties en is zowel verantwoordelijk voor de operatie als het klantbeheer.

Afkorting voor arbeidsomstandigheden, verwijzend naar de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Beheervergoeding: een vergoeding die de cateraar ontvangt voor het beheer en exploitatie van een cateringcontract.

Kwaliteitscontrole, vaak uitbesteed aan een controlebureau.

Ontbijt/ lunch/ diner, koffie, gebak, borrels, events etc. geleverd in (vergader)ruimtes in en rondom bedrijven, eventueel met bediening en meubilair.

Brochure met het aanbod aan banqueting, inclusief prijzen en andere voorwaarden.

Dienstverlening met eten en drinken in werkomgevingen.

Cateringdiensten die worden aangeboden in stedelijke gebieden, zoals bedrijfsrestaurants in kantoorgebouwen.

Verwijst naar de intensieve veehouderij, waarbij dieren op grote schaal worden gehouden voor voedselproductie.

Bedrijfsgebouwen zoals kantoren en productiefaciliteiten.

Betalingssysteem waarbij contant geld niet wordt geaccepteerd en betalingen worden gedaan met behulp van elektronische betaalmethoden zoals pinpassen, creditcards of mobiele betalingen.

Overeenkomst tussen opdrachtgever en cateraar.

Overeenkomst waarbij het risico van de exploitatie bij de cateraar ligt.

Ongesubsidieerde prijzen, vergelijkbaar met prijzen in horeca en winkelstraat.

Externe organisatie die een specialistisch werk uitvoert zoals onderhoud. Ook de cateraar en bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf valt hieronder.

De vertegenwoordiger bij de opdrachtgever die het (catering)contract beheert.

Theaters, muziekgebouwen, musea etc.

Afruimen van borden, bestek en glaswerk.

Het weggooien van producten, ingrediënten of bereid eten en drinken vanwege overproductie (buffet waste), bederf (THT) of ’te veel opscheppen’ (plate waste). Ook afsnijdsels, spillage (producten die weglopen of uit je handen vallen), botten en graten vallen onder derving (production waste).

Het vermogen van een persoon om werk te behouden en zich aan te passen aan veranderingen in de arbeidsmarkt, met aandacht voor zowel fysieke als mentale gezondheid en vaardigheden.

Toepassing van milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde praktijken gedurende het hele proces van voedselproductie, -verwerking, -distributie en -consumptie. Het heeft als doel de negatieve impact op het milieu te minimaliseren, natuurlijke hulpbronnen te behouden, sociale rechtvaardigheid te bevorderen en gezonde voeding te waarborgen

Het streven naar het leveren van gezondheidszorg op een manier die rekening houdt met sociale, ecologische en economische aspecten, met als doel een evenwicht te vinden tussen de behoeften van het heden en de toekomstige generaties.

Eten en drinken dat door cateringmedewerker wordt geconsumeerd.

Een verschuiving in voedingspatronen waarbij de nadruk wordt gelegd op het verminderen van dierlijke eiwitten en het bevorderen van plantaardige eiwitten, als een duurzamere en gezondere optie.

Catering tijdens feesten, partijen en andere bijeenkomsten, meestal in eventlocaties, conferentiecentra, buitenlocaties en ook op kantoor.

Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten voor de uitvoer van een cateringcontract.

Met eten en drinken meerwaarde bieden aan de primaire doelstellingen van een organisatie.

Verwijst naar de kosten van voedsel en ingrediënten in relatie tot de omzet. Het wordt gebruikt als een indicator voor de winstgevendheid van de cateringactiviteiten.

Winkels waar je eten en drinken koopt, meestal niet voor consumptie ter plekke.

Gebruiker van het restaurant, koffiebar, etc.

De mate van tevredenheid en waardering van gasten over de cateringdiensten, meestal gemeten via enquêtes of feedbackmechanismen.

Een initiatief dat streeft naar duurzame verbeteringen binnen de zorgsector, gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

Het misleidend presenteren van producten, diensten of bedrijfspraktijken als milieuvriendelijk of duurzaam, terwijl ze in werkelijkheid weinig of geen milieuvoordelen bieden.

Europees voorschrift voor voedselhygiëne-eisen.

Hotel-, restaurant- en cafébedrijven.

Dienstverlening met eten en drinken in vliegtuigen.

Een voedselvoorzieningssysteem waarbij de afstand tussen producenten en consumenten zo kort mogelijk wordt gehouden, waardoor directe verkoop en distributie mogelijk zijn zonder tussenpersonen. Dit bevordert lokale economieën, vermindert voedselverspilling en stimuleert duurzame landbouwpraktijken.

Zorg en ondersteuning die over een langere periode wordt geboden aan mensen die chronisch ziek, gehandicapt of kwetsbaar zijn, met als doel hen te helpen bij dagelijkse activiteiten en een goede kwaliteit van leven te behouden.

Het strategisch ontwerpen en samenstellen van een menu om de verkoop en winstgevendheid te maximaliseren, rekening houdend met factoren zoals kostprijzen, populariteit van gerechten en winstmarges.

De totale hoeveelheid CO2-uitstoot die wordt gegenereerd door de productie, verwerking, distributie en consumptie van voedsel. De voedingssector draagt significant bij aan de uitstoot van broeikasgassen en heeft daarmee een aanzienlijke impact op klimaatverandering.

Een certificeringsinstrument dat wordt gebruikt om de duurzaamheid van zorginstellingen te meten en te bevorderen. Het is specifiek ontwikkeld voor de zorgsector en heeft als doel zorginstellingen te stimuleren om milieubewuste praktijken toe te passen en hun ecologische voetafdruk te verminderen.

De organisatie die catering inhuurt. Dit kan een commercieel bedrijf, overheid, school, publieke locatie zoals een dierenpark, museum of theater zijn, een zorgorganisatie, een bungalowpark, een ferrymaatschappij… overal waar eten en drinken de primaire doelen van de organisatie ondersteunt.

Overeenkomst waarbij het risico van de exploitatie bij de opdrachtgever ligt.

Verwijst naar het eten en drinken buitenshuis, zoals in restaurants, cafés, cateringservices, enz.

De core business. Maar ook afdelingsdoelen zoals “De War on Talent winnen” of “Zo veel mogelijk new business winnen” of “Hoogst mogelijke arbeidsproductiviteit” zijn te behalen met facilitaire horeca.

Het verbeteren van bedrijfsprocessen om de efficiëntie, kwaliteit, snelheid of kostenbesparingen te maximaliseren. Dit omvat het identificeren en elimineren van verspilling, het stroomlijnen van workflows, het automatiseren van taken en het implementeren van beste praktijken.

Ook wel accountmanager catering of regiomanager: vertegenwoordiger van de cateraar. Beheert gewoonlijk 10+ contracten en 25+ locaties en is zowel verantwoordelijk voor de operatie als het klantbeheer.

Ook wel accountmanager catering of rayonmanager: vertegenwoordiger van de cateraar. Beheert gewoonlijk 10+ contracten en 25+ locaties en is zowel verantwoordelijk voor de operatie als het klantbeheer.

De SDG-doelen zijn 17 wereldwijde doelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Ze omvatten doelen zoals het uitbannen van armoede, het bestrijden van ongelijkheid, het bevorderen van duurzame economische groei, het waarborgen van kwaliteitsonderwijs en het beschermen van het milieu. Deze doelen streven naar een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

Overeenkomst waarbij een gedeelte van het risico van de exploitatie bij de cateraar ligt.

Ten Minste Houdbaarheid(sdatum).

Het vermogen om succesvol te blijven functioneren en voldoen aan de behoeften van de toekomst

Cateraar of horecabedrijf die een commercieel contract beheert.

Zelfbedieningsautomaten voor koffie, frisdranken, tussendoortjes en steeds vaker ook broodjes, salades, maaltijden en ander eten en drinken.

Brancheorganisatie voor contractcateraars.

Brancheorganisatie voor contractcateraars.

Het geheel van activiteiten en maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen in hun dagelijkse voedingsbehoeften worden voorzien, inclusief bereiding, distributie en consumptie van voedsel.

Het beheer en de verwerking van afvalstoffen om milieueffecten te minimaliseren en waar mogelijk hulpbronnen te hergebruiken of te recyclen.

Een maaltijd die specifiek is samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van mensen in de zorgsector, zoals ziekenhuizen of verpleeghuizen.

De sector die zich bezighoudt met het verlenen van gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorginstellingen.

Een project met ons aangaan?

Samen werken aan toegevoegde waarde vanuit gastvrijheid met eten en drinken?